Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
 Wat? 

Welkom op de Zeeuwse woordenbank. In deze woordenbank zijn vier Zeeuwse woordenboeken opgenomen. U kan in deze databank in de vier woordenboeken tegelijk zoeken,
of in een of meer Zeeuwse woordenboeken zoeken.

Het uitgebreidst is het Woordenboek der Zeeuwse dialecten en het Supplement dat erbij verscheen. Beide woordenboeken bevatten de woordenschat van heel Zeeland
en van Goeree-Overflakkee. Voor een overzicht van alle Zeeuws woordenboeken verwijzen we naar dialectwoordenboeken.

De Zeeuwse woordenbank is een onderdeel van de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND). Dat project is een initiatief van Variaties. Koepelorganisatie
voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. Het project werd ondersteund door subsidies van het Vlaamse Ministerie van Cultuur en de provinciale overheden
van West-Vlaanderen, Zeeland, Vlaams-Brabant en Limburg. Het WND brengt in een digitale database de woorden en betekenissen bijeen die opgeslagen liggen
in de regionale en lokale dialectwoordenboeken.

Om de doorzoekbaarheid van de woordenbank te verhogen worden alle trefwoorden 'vernederlandst', d.i. geschreven alsof ze in het Algemeen Nederlands bestonden.
De dialectwoorden worden ook naar het AN vertaald. Vernederlandsen en vertalen naar het Algemeen Nederlands (A.N.-zoekterm) is een werk van zeer lange adem
en wordt door projectmedewerkers en door vrijwilligers uitgevoerd.

De zoekfunctie 'woord in tekst' levert het hoogste aantal resultaten. Meer over de zoekmogelijkheden vindt u in een aparte handleiding.


Om de databank te doorzoeken, klik hier.


Prof. dr . Jacques Van Keymeulen Vakgroep Taalkunde - Nederlands, Universiteit Gent

 Medewerkers 

Projectleider: Jacques Van Keymeulen
Coördinator: Veronique De Tier
Projectmedewerkers: Veronique De Tier, Silvia Weusten, Steven Delarue en Lien Hellebaut

 Zeeuwse vrijwilligers 

Zeeuwse vrijwilligers

Het is enkel dankzij de grote inzet van vrijwilligers dat dit project tot een goed eind kan worden gebracht. Wij danken de vrijwilligers dan ook hartelijk voor het nalezen en corrigeren van gescande woordenboekpagina's en het toevoegen van vernederlandsingen en vertalingen in de database.


Projectleider: Jacques Van Keymeulen
Coördinator: Veronique De Tier

Vrijwillige medewerkers:

Technische ondersteuning : Ad Verburg

Frans Buter (Zeeland)
Piet de Buck (Zeeland)
Johan de Jonge (Zeeland)
Ton Harmsen (Zeeland)
Geertje Jansen (Overflakkee)
Anneke Korevaar (Zeeland)
Andrea Ringelberg van Veen (Kruiningen)
Ad Verburg (Zeeland)
Corry Verburg (Zeeland)
Rinus Willemsen (Zeeland)
Zeeuwse Dialect Vereniging (Zeeland)
 Partners 

Info Service Belgium N.V.
Universiteit Gent
Vlaamse Overheid
Provincie West-Vlaanderen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie Limburg
Provincie Zeeland
Delta Zeeland Fond
Sociumi vzw

 Disclaimer 

Alle gebruikers van deze website verbinden er zich toe om de gegevens van de databank enkel voor wetenschappelijke en niet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Er mogen geen woordenboeken of gedeelten / selecties van woordenboeken gedownload worden voor commerciële doeleinden.

Wij hebben getracht alle rechthebbenden van de werken op de website te achterhalen en hun toestemming te vragen voor gebruik op www.woordenbank.be en de deelsites daarvan zoals www.zeeuwsewoordenbank.nl. Mocht iemand desondanks menen dat zijn/haar rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken wij hem/haar met ons contact op te nemen.

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.