Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
Welkom op de Zeeuwse woordenbank. In deze woordenbank zijn vier Zeeuwse woordenboeken opgenomen. U kan in deze databank in de vier woordenboeken tegelijk zoeken, of in een of meer Zeeuwse woordenboeken zoeken.

Het uitgebreidst is het Woordenboek der Zeeuwse dialecten en het Supplement dat erbij verscheen. Beide woordenboeken bevatten de woordenschat van heel Zeeland en van Goeree-Overflakkee. Voor een overzicht van alle Zeeuws woordenboeken verwijzen we naar dialectwoordenboeken.

De Zeeuwse woordenbank is een onderdeel van de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (WND). Dat project is een initiatief van Variaties. Koepelorganisatie voor Dialecten en Oraal Erfgoed in Vlaanderen. Het project werd ondersteund door subsidies van het Vlaamse Ministerie van Cultuur en de provinciale overheden van West-Vlaanderen, Zeeland, Vlaams-Brabant en Limburg. Het WND brengt in een digitale database de woorden en betekenissen bijeen die opgeslagen liggen in de regionale en lokale dialectwoordenboeken.

Om de doorzoekbaarheid van de woordenbank te verhogen worden alle trefwoorden 'vernederlandst', d.i. geschreven alsof ze in het Algemeen Nederlands bestonden. De dialectwoorden worden ook naar het AN vertaald. Vernederlandsen en vertalen naar het Algemeen Nederlands (A.N.-zoekterm) is een werk van zeer lange adem en wordt door projectmedewerkers en door vrijwilligers uitgevoerd.

De zoekfunctie 'woord in tekst' levert het hoogste aantal resultaten. Meer over de zoekmogelijkheden vindt u in een aparte handleiding.


Om de databank te doorzoeken, klik hier.


Prof. dr . Jacques Van Keymeulen Vakgroep Taalkunde - Nederlands, Universiteit Gent