Woordenbank van de Nederlandse Dialecten
West-Vlaanderen
 

Depraetere, E. e.a. (2007),  Aé's ge dat lui'ë leest teus hoörde hoe da'me wilder klapp'n al de kantn'n van Anzegêm. Klanken, woorden en zegswijzen uit de streek van Anzegem, Kruishoutem, Oudenaarde, Waregem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zwevegem (Moen, Heestert, Otegem), en verder tot in ... Deerlijk, Zulte, Aarsele, Ruiselede ... Anzegem: Davidsfonds.

 
Debrabandere, F. (1999). Kortrijks Woordenboek. Kortrijk: De leiegouw; Brugge: Van de Wiele, 553 p.
 

Debrabandere, F. (2010). West-Vlaams Zakwoordenboek. Antwerpen: Artus, 145 p.

 

Vanden Bulcke, H. (1999). Woordenboek van het Deizels. Dadizele: Heemkundige Kring Dadingisila, 269 p.

 

Bogaert, J. & Bogaert, W. (1996). 1001 Maal Izegems. Izegem: Drukkerij Jan Bogaert, 143 p.

 
Clinckemaillie, J. (1996). "Ool koett'n en ool doen". Het dialect van Midden-West-Vlaanderen. Aartrijke: Uitgeverij Emiel Decock, 206 p.
 
De Bo, L. (1873). Westvlaamsch Idioticon. Brugge: Gailliard. Heruitgave door Joseph Samyn: Gent: Siffer, 1890-1892. Herdruk 1970, 1976, 1884: Handzame: Familia et Patria, 1488 p.
 
Desnerck, R. (1972). Oostends Woordenboek. Handzame, [eigen uitgave auteur]. Vierde, uitgebreide herdruk: 2007, 575 p.
 
Hessel, R. en M. Verkeyn (2003). Van buuketetjes en ruggevintjes: het dialect van rond Torhout. Torhout: Vriendenkring Kunst Houtland, 158 p.
Oost-Vlaanderen
 

Joos, A. (1900). Waasch Idioticon. Gent/St-Niklaas: Siffer/Strijbol. 843 p.

 

De Bruyne, C. & Bauwens, F. (1998). Den Dikken Baens. Diksjonèer van de Bèerlerse Sprouk. Berlare: Heem- en Oudheidkundige Kring, 261 p.

 

De Weghe, A, (2006) Bijdragen over Eereghem: dialectwoorden. Heemkundige Kring Iddergem

 

 

Het Groot Woordenboek der Aalsterse taal - de woordenschat van de "Oilsjterse" moedertaal en haar aanverwanten - Etienne De Ridder 

 

 Van der Eecken, G. (2007), Woordenboek van het Schellebels Dialect. Met Heemkundige aantekeningen. Schellebelle, Heemkring Schellebelle

 

Dierickx, G., & Lambrecht, A. (n.d). Dendermonde : volkstaal, typen, bijnamen. Dendermonde: De Hauwere-Huau.

 

Heemkundige Kring Erpe (s.d.), Ewa woordekes in ons dialect (s.d)

 

Teirlinck, I. (1908-1924), Zuid-Oost-Vlaandersch Idioticon. Gent: A. Siffer, Herdruk: Handzame, Familia et Patria, 1986.

 

Taeldeman, J. (2011). Woordenboek van de Oosterzeelse Dialecten. Gent: Nevelland Graphics, 300 p.

 

Louies, Jan - Oilsjtersen Diksjoneir

 

Buys, J. (2006). Baasroods Dialect. Heemkring Baceroth.

 

Tilley, J. (1997). Oep sèm Biggenaats : woordenlijst Buggenhouts dialect. Buggenhout: Ter Palen.

 

Van der Speeten, J. en P. Praet (red.) (2006), Azoeë gezeid. Een inleiding tot het Okegemse dialect. Okegem, [eigen uitgave auteur].

 

De Gruete Zilsen Dieksjonneier. Een verzameling Zeelse woorden en idiomen. Een Bargoense woordenlijst. 

 

Moerbeke en Viane - L. De Cock

 
Lievevrouw-Coopman, L. (1950-1952). Gents woordenboek. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde Reeks VI, nr. 68. Gent: Erasmus. Herdruk: Gent: Broers, 1974, 1843 p.
 

Groot Dialectenboek van Moes-Kastel-Ham en Zog.

 

Bijl, P. (2005), Leedse woordenschat en zegswijzen, P. Bijl.

 

De Pauw, T., & Wille, E. (2013). Dialectwoordenboek Zuidwest-Meetjesland en omstreken. Aalter: Erik Wille.

 

De Tier, V. & J. Hoste. (2018). Woordenboek van de Zingemse dialecten: dialectwoorden uit Huise, Ouwegem en Zingem. Drongen: Skribis, 217p. 

 

'Grembeirgsen Diksjonnair', door Werkgroep Geschiedenis Grembergen.

 

Werkgroep ter bevordering van het Ninoofs Dialect (2018) Ninoofs Dialectwoordenboek ‘Algemieën Bekoest Nienofs’

Vlaams Brabant
 

Swillen, A. (2001). Wélle Klappe Tins - 'n speise và diksionèèr. Tienen: Kommetéét va Pikke Stijkès, 205 p.

 
Claes, D. (1904). Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent: Siffer, 289 p.
 
Bonroy, F. (2005). Hoe lang nog... Diest: Diestse Gidsenbond, 320 p.
 

Goemans, L. (1936-1954). Leuvensch Taaleigen-Woordenboek. Tongeren: Michiels, 483 p.

 

Pletinckx, L. (2003). Het woordenboek van het Asses, Asse: Koninklijke Heemkring Ascania, 832 p.

 

Peetermans, F. (1995), Guuks, dialectstudie van de Gooikse (een Pajottenlandse) omgangstaal.Gooik, Gooikse Heemkundige Kring - Peetermans, F. (2002), Guuëks 2. Dialectstudie van een Pajottenlandse omgangstaal.

 

Tuerlinckx, J.F. (1886), Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde

Antwerpen
 

Cools, K. (2009, 2010), Vergeelde woorden. Een etymologisch woordenboek of Het
Geels diksjonèrke. Geel, MGraphics. Herziene druk 2010.

 

Woordenboek van het Mechels Dialect - Een poging tot inventarisatie van het taalmateriaal en typisch taalgebruik. Hendrik Diddens (1999).

 

J. Cornelissen (1936, 1938, 1939). Idioticon van het Antwerpsch Dialect - Bijvoegsel. Turnhout: Drukkerij J. van Mierlo-Proost, 311 + 316 + 256 p.

 

P.J. Cornelissen & J.B. Vervliet (1899-1903). Idioticon van het Antwerpsch Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen). Gent: Siffer, 1514 p.

 

P.J. Cornelissen & J.B. Vervliet (1906). Idioticon van het Antwerpsch Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen) - Aanhangsel. Gent: Siffer, p. 1515-2272.

 

Patteet, R. (2004). Het dialect van Heist en zijn omgeving: ons dialect in een hoorn van overvloed. Heist-op-den-Berg: Koninklijke Heemkring de Swane, 678 p.

 

Van Gelder, W. (1985). Kak van Maria : 1500 Lierse woorden en uitdrukkingen. Boechout: Van Gelder.

 

Van Gelder, W. (1985). Zweus : 2000 Lierse woorden en uitdrukkingen. Boechout: Van Gelder.

Limburg
 

Rutten, A. (1890), Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen, Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij. Rutten, A. (1904), Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon. Antwerpen,Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde; Boucherij.

 
Castermans, J. e.a. (2000). Diepenbeeks. Eigenwoordig en eigenzinnig. Diepenbeek: Heemkundige Kring Diepenbeek, 437 p.
 

 Maasen, M. en J. Goossen (1975) Limburgs Idioticon: verzameling dialectwoorden (woordenzangen) van 1885 tot 1902 verschenen in het tijdschrift 't Daghet in het Oosten , Tongeren: Michiels, 299 p.

 

Oris, J. (2000), Diksjenêr van Kotsove. Kortessem, Gemeentebestuur Kortessem

 

T. Kees & M. Colson (2018). De Groeëte Mëzeikër Diksjënaer. Maaseik: Stad Maaseik, 1426 p.

Zeeland
 
Ghijsen, H. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek (1964). Woordenboek der Zeeuwse Dialecten. Den Haag: Van Goor Zonen, 1232 p.
 

Fraanje, K., Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. (2003). Woordenboek der Zeeuwse Dialecten - Supplement. Krabbendijke: Van Velzen B.V., 397 p.

Frans-Vlaanderen
 

Moeyaert, C. e.a. (2005). Woordenboek van het Frans-Vlaams. Dictionnaire du flamand de France. Davidsfonds, Leuven, 340 p.